آســـــــــمان نیلوفری

مطالب مرتبط

فلسفی

فلســــــــــفی و آموزنده

زمان حال مثل برفیه که تو دستمه اگه ازش استفاده نکنم آب میشه   موسیقی وحشتناکی بود اگه هر کسی ساز خودش رو میزد     ضریب هوشیم رو عمق مشکلاتم معلوم میکنه     مرگ حقه !   تنها حقی که اگر نگیری هم بهت میدن . . یادت باشد ، آنچه در دنیا شاهد آن هستید حاصل اعتقادی است که نسبت به آن دارید . . .   فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . . خيانت تنها اين نيست كه شب را با ديگري بگذراني … خيانت ميتواند دروغ فلسفی

نمایش ادامه مطلب