آســـــــــمان نیلوفری

مطالب مرتبط

طنز،توالـت،

چند درصد راسته شما بگین؟!!!

هوا کشِ توالت چیست !؟ اصلى ترین وظیفه ى هواکش توالت تولید صداست براى آرامش خاطر شخص مشغول در محل و همچنین سایر وابستگان در خارج کلا  بو بهانه ست …! طنز،توالـت،

نمایش ادامه مطلب