آســـــــــمان نیلوفری

مطالب مرتبط

بادقت بخوان

دختر بودنم کافیست..

  مرا دختر خانوم مي نامند مضموني كه جذابيتش نفس گير است .... دنياي دخترانه من نه با شمعو عروسك معنا پيدا ميكند  ونه با اشك و افسوس اما همه اينها را هم در برميگيرد. من نه ضعيفم نه ناتوان چرا كه خداوند مرا بدون خشونت و زور بازو ميپسندد. اشك ريختن قدرت من نيست قدرت روح من است. اشك نميريم تا توجهي را به خواسته هايم جلب كنم با اشكم روحم را ميشويم.خانه بي من سردو ساكت است زيرا شورو هيجان زندگي با صداي بلند حرف زدن و موسيقي گوش دادن نيست زندگي ترنم لالايي آرامش بخشي را مي طلبد كه خدا در جادوي صداي من نهفته است. من تنها با ازدواج كردن و مادر شدن نيست كه معنا ميگيرم من به تنهايي معنا دارم معناي عمقي در واژه دختر بودن است اگر فرهنگ غلط و كوتاه نظري مرا ضعيفه بخواند باز هم قوي تر از قبل از پشته همين واژه سر بلند ميكنم و لبخند ميزنم چرا كه خداوند مرا دختر آفريده است و همين بر

نمایش ادامه مطلب


با تامل بخوان..

بعد از تو جای خالی دلم مثل کفشهای سیندرلا اندازه هیچ یک ازمردمان شهرنمیشود.... حتی به زور....   یه وقتایى حس آخرین بیسكوئیت مونده توبسته ساقه طلایی رو دارم! شكسته و تنها.... ما نسل مترو،ماه و گیاه نمی بینیم! انبوهی تنها، در سانحه ی سکوت میچرخیم. ایست ایستگاه،لیست نگاهمان است و سرانجام سکه قلبمان را میدهیم و از خودمان پیاده می شویم بادقت بخوان

نمایش ادامه مطلب


کار از ریشه خراب است ..مگه نـــــه؟؟!!

می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد می گیریم چیه؟ . . . . بابا آب داد بابا نان داد  می دانید اولین جمله ای که انگلیسها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟ . . . من می توانم بخوانم و بنویسم . . . می دانید اولین جمله ای که ژاپنیها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟ . . . من می توانم بدوم و این است که ما همیشه چشممون دنبال دست پدر است کار از ریشه خراب است

نمایش ادامه مطلب


با دقت و کمی تامل بخوان..

با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید باور به طور خود بخود به اجرا در میاید خواستان باشد.. زندگی دقیقا به ما آن چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم - مارک فیشر اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند - مارک فیشر

نمایش ادامه مطلب